Cerere eliberare autorizatie de construire sau desfiintare