Proiect integrat privind modernizarea strazilor in satele Utvin si Sinmihaiu Roman, infiintarea centrului social de tip after school si achizitionarea de materiale si echipamente specifice promovarii si conservarii patrimoniului cultural local

Prin acest proiect se propune dezvoltarea economico-sociala a comunei Sinmihaiu Roman, prin interventii de modernizare asupra infrastructurii rutiere, corelate cu actiuni menite sa contribuie la dezvoltarea din punct de vedere social a comunei, prin infiintarea unui centru social de tip "after school", pentru asistarea dupa orele de curs a copiilor care necesita acest gen de servicii, precum si la valorificarea patrimoniului cultural  local, prin achizitionarea de materiale specifice.

Prin implementarea acestui proiect se vor moderniza 11,7 km strazi in localitatile Sinmihaiu Roamn si Utvin si se va construi un after -school in localitatea Utvin.

Valoare totala proiect: 12.449.383 lei

Stadiu proiect - in implementare