cerere eliberare autorizatie de construire sau desfiintare