Acte si formulare necesare pentru eliberare certificat de atestare fiscala persoane fizice

Acte  necesare pentru eliberare certificat de atestare fiscala:

 1. Cerere tip

2. Copie act identitate

3. Copie extras de Carte Funciara ( pentru contracte, succesiuni, intabulari imobile, radieri imobile)

4. Copie certificat deces ( pentru succesiuni)

5. Copie titlu de proprietate ( pentru intabulari terenuri, succesiuni, contracte)

6. Copie carte de identitate autovehicul ( pentru radieri) se achita de la caseria primariei o data cu ridicarea acestuia

 

NOTA:

- Actele se depun la secretariatul primariei

- Impozitele si taxele aferente trebuie sa fie achitate cel putin pana in luna emiterii certificatului de atestare fiscala

- Certificatul de atestare fiscala se elibereaza dupa minim 24 ore de la inregistrare de la caseria primariei

- Contravaloarea certificatului de atestare fiscala este de 10 lei si s