Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Sinmihaiu Roman

"Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Sinmihaiu Roman", proiect aflat in evaluare in cadrul PNDR 2014-2020, submasura 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrstructurii agricole si sivice".

Prin acest proiect se propune modernizarea a 9,7 km drumuri de exploatatie agricola in comuna Sinmihaiu Roman.

Valoare proiect: 1.301.940 euro